• sahypa_banner

100% pagta velor dokalan quakkard adaty logo kenar polotensasy

Gysga düşündiriş:

100% pagta velor dokalan quakkard adaty logo kenar polotensasy

Spesifikasiýa:

Material

100% pagta terri ýa-da pagta velor

Ölçegi

özleşdirilip bilner

Reňk

Düzülip bilner

Agram

Düzülip bilner

Arnüplükleriň sany

21s / 2,32s / 2,16s

Stil

Quakard, Çap edilen, keşdeli, ýüplük boýaldy

MOQ

500 sany

Bukja

Talap edilişi ýaly

Ibermek

Talaplaryňyz hökmünde

Töleg

L / C, T / T, Western Union, Paypal

Haryt maglumatlary

Öň tarapy: pagta velor

Arka tarapy: pagta terri

Örän galyň we agyr

degeniňizde ýumşaklygy duýup bilersiňiz.

100% pagta velor dokalan quakkard adaty logo kenar polotensasy

100% pagta velor dokalan quakkard adaty logo kenar polotensasy100% pagta velor dokalan quakkard adaty logo kenar polotensasy100% pagta velor dokalan quakkard adaty logo kenar polotensasy100% pagta velor dokalan quakkard adaty logo kenar polotensasy100% pagta velor dokalan quakkard adaty logo kenar polotensasy

1. Islendik reňk, dizaýn, stil we ululyk bar

2. Gowy siňdiriş, ajaýyp reňk çaltlygy, solmaz

3. AZO mugt, EN71 we EUB standartlaryna laýyk, ekologiýa taýdan arassa.

4. Täzelik dizaýny.

5. Satuwdan soň gowy hyzmat, wagtynda eltip bermek.

Näme üçin bizi saýlamaly?

 

A. Bäsdeşlik bahasy:

Örän amatly baha.Professional mata eksportçysy.Dokma önümçiliginde 15 ýyldan gowrak önüm öndürýäris.

 

B.EXCELLENT SYITYASY:

Dokma fabrigimiz bar, gowy gözegçilik edýän materialymyzy emele getirýäris.Şeýle hem, hünär hiline gözegçilik ulgamlary we hünärmen işçi toparlary bar.Önümiň hiliniň siziň talaplaryňyza laýykdygyny kepillendirip bileris.

 

C.QUICK DELIVERY:

Aksiýamyzda köp zat bolansoň, sargyt tassyklanandan soň, derrew boýap we çap edip bileris, önümçilik wagtyny tygşytlar we ýakyn wagtda iberip bileris.

 

Sorag-jogap

1-nji sorag.Hilini tassyklamak üçin polotensanyň nusgasyny nädip alyp bilerin?
J: 1. Maňa isleýän polotensalaryňyzyň aýratynlyklaryny aýdyp bermegiňizi haýyş edýäris. Nusgalary nusga otagymyzda size gözläris.
2. Polotensalaryňyzyň dizaýnlaryny maňa beriň, biz size nusgalar taýýarlap bileris.
2-nji sorag. Polotensanyň sitatasyny nädip alyp bilerin?
J: Maňa ululygy, agramy, stili, reňki we ş.m. ýaly aýratynlyklary beriň. Biz sitata bereris we poçta gutyňyza ibereris.
3-nji sorag.Men kiçi alyjy, kiçi sargyt kabul edip bilersiňizmi?
J: Hawa, öndüriji bolanymyz üçin edip bileris .Biz siziň bilen bile ulalanymyza begenýäris.
4-nji sorag.Men dizaýner, dizaýn eden nusgamyzy taýýarlamaga kömek edip bilersiňizmi?
J: Biziň wezipämiz müşderileriň üstünlik gazanmagyna kömek etmekdir.Şonuň üçin meseläni çözmäge we dizaýnyňyzy durmuşa geçirmäge kömek edip bilsek hoş geldiňiz.
5-nji sorag. OEM ýa-da ODM hyzmatyny edip bilersiňizmi?
J: Hawa.OEM hyzmatyny kabul edip bileris.Şeýle hem biziň öz dizaýner toparymyz bar.Şonuň üçin ODM önümlerimizi saýlamak hem hoşal.
6-njy sorag.Siziň kabul ederlikli töleg möhletiňiz näçe?
J: Adatça töleg möhletimiz T / T, Western Union, L / C, Paypal we ş.m.

 

 

Zawodymyz

 

2005-nji ýylda döredilen “SHANDONG LAIWU LIHE TEXTILE CO., LTD”, her dürli haly we geotekstil öndürmek, ösdürmek we eksport etmek we ş.m.Kompaniýamyzyň ýokary hilli, hünärli tehniki topary bar.we “Ilki bilen hil, hyzmat iň ýokary, iman, dogruçyllyk, innowasiýa” bilen kompaniýanyň düşünjesi hökmünde.

 

Şahadatnama:

 

 

Sargyt bermek prosesi:

Prosess:

maňa logotipiňizi, polotensanyňyzyň ululygyny, mukdaryny we polotensasynyň reňkini iberiň - bahasyny barlaň - ähli jikme-jiklikleri tassyklaň - PI-ni töläň - tölemeli - önümçilige birbada başlaň - önümçilik gutarandan soň hil barlagy harytlar - satuwdan soň hyzmat


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň