• sahypa_banner

Habarlar

 • Sentýabr aýynda uly mahabat

  Sentýabr ajaýyp möwsümdir we bilelikde üstünlik gazanmak üçin ajaýyp pursatdyr.Has köp hyzmatdaşlygy gazanmak üçin köp mahabat işlerine başladyk: 1.LOWER MOQ a.embroide logo logo polotensasy MOQ: 100pc b.
  Koprak oka
 • Hytaý Wagtly (Şandong) sergisi we marka ösüşi sammiti forumy

  Biziň kompaniýamyz, 19-21-nji awgust aralygynda Şandong welaýatynyň Jinan şäherinde geçirilen Hytaýyň Wagtlaýyn hormatlanýan (Şandong) sergisine we marka ösüş sammitine gatnaşdy.Polotensalarymyzyň hili müşderiler tarapyndan gowy görülýärdi we sergi doly ýeňiş boldy.
  Koprak oka
 • Wafli kenar polotensalary!

  Koprak oka
 • Geliň, türk kenar polotensalaryna göz aýlalyň!

  Turtish kenar polotensalaryny haladyňyzmy?100% pagta pyşdyl kenar polotensasy + arsakard dokalan Dizaýny üpjün edip bilseňiz adaty bolup biler
  Koprak oka
 • Deňiz polotensalarynyň gelip çykyşyny bilýärsiňizmi?

  Deňiz polotensalarynyň gelip çykyşyny bilýärsiňizmi?Ulag şeýle bir ösen welin, demirgazyk-gündogardan Haýnana bir gün gerek däl.Bu ýagdaýda has köp adam, esasanam içerki adamlar, dynç alyş günlerinde kenara gitmäge taýýardyr.Deňiz hemişe peo üçin şatlyk deňzidir ...
  Koprak oka
 • Meşhur gaýtadan işlenen material polotensalary nädip ýasaldy?

  Her ýyl takmynan 8 million tonna plastmassa okeana girýär, bu bolsa her minutda plastmassadan doly zibil maşynyny okeana taşlamaga deňdir.Plastiki kenar ýakalarynda, ummanyň ýüzlerinde we deňiz düýbünde ýygnanýan zibilleriň 60-90% -ini tutýar.Habarlylygyň artmagy bilen ...
  Koprak oka
 • Üstünligimiz we soraglarymyz

  Üstünligimiz we soraglarymyz

  Biziň artykmaçlygymyz Mugt dizaýn: isleýşiňiz ýaly dizaýny düzüp bileris.Pes MOQ: Mahabatlandyryş işiňize gaty gowy jogap berip biler.OEM kabul edildi: Islendik dizaýnyňyzy öndürip bileris.Gowy hil: Bizde berk gözegçilik ulgamy bar.Bazarda gowy abraý.Hil ...
  Koprak oka
 • Ekologiýa taýdan arassa

  Ekologiýa taýdan arassa

  “ShanDong Laiwu Lihe Tekstil Co., Ltd.”, 15 ýyllyk önümçilik tejribesi bolan dokma önümlerini dizaýn, ösdürmek, öndürmek we satmak boýunça birleşdirilen giňişleýin kompaniýa.Esasy önümlerimiz kenar polotensasy, ponço polotensasy, golf polotensasy, hammam polotensasy, el ...
  Koprak oka
 • Synlar

  Synlar

  Koprak oka